Termeni și condiții

Prin utilizarea site-ului www.bestinsurance.ro se înțelege că utilizatorul a citit prezentul regulament și și-a dat acordul asupra clauzelor stipulate în el:

1. Prestatorul de servicii

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea BEST INSURANCE GODIN SRL autorizată să încheie polițe de asigurare cu societățile de asigurare menționate pe site în baza Contractului de asistent in brokeraj – Partener Premium încheiat cu S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER ( MIB ) S.A.
1.2 BEST INSURANCE GODIN SRL este autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să negocieze și să încheie contracte de asigurare pentru clienții săi – RAJ-409385
1.3 Datele de identificare BEST INSURANCE GODIN SRL: sediul social în Constanța, Bld. I. Gh. Duca, nr 81, bl L42, sc. B, ap 82, et. 9, jud. Constanța, C.U.I. 41498353 și Numar de Ordine în Registrul Comertului J13/2869/2019.

2. Definiții

2.1 Termenii utilizați în Termeni și condiții se definesc astfel:
– utilizator – orice persoana fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul și utilizează oricare din paginile acestuia în scop informativ sau în scopul plasării unei comenzi.
– site – sau pagina de internet reprezintă ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa http://www.bestinsurance.ro/ reprezentând colecția de documente statice și dinamice, conținând folderele grafice, scripturile și alte elemente de natură tehnico-informațională unite prin relații reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare sau informării utilizatorilor despre condițiile de asigurare, situațiile neprevăzute cu care se pot confrunta ca și obligațiile statutului de asigurat.
– asigurat – persoana fizică sau juridică deținatoare a unui contract de asigurare cu un asigurător; calitatea de asigurat atrage dupa sine în mod automat acordul asupra condițiilor de asigurare și obligațiilor părților implicate în incheierea lui, în momentul efectuării plății.
– asigurător – persoana juridică romană sau străină ori societatea mutuală, autorizată în conditiile Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, să exercite activități de asigurare;
– date cu caracter personal – conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. Regulile de prestare ale serviciilor pe cale electronică

3.1 Tipurile de servicii prestate – În cadrul paginii de internet www.bestinsurance.ro BEST INSURANCE GODIN SRL prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în incheierea polițelor de asigurare în numele și în favoarea asiguraților și asigurătorilor.
3.2 Folosirea paginii și a informațiilor transmise – BEST INSURANCE GODIN SRL a făcut toate demersurile și depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet și informațiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecție și a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

4. Reclamații

4.1 Reclamațiile privind funcționarea paginii de internet sau acuratețea datelor cuprinse în ea pot fi depuse în scris la secțiunea – CONTACT – de pe site sau în scris la adresa Constanța, Strada Dimitrie Bolintineanu, nr 41, et 2, biroul 2, jud. Constanța.
4.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțina cel puțin următoarele date: informații privind Utilizatorul, prenumele și numele acestuia, adresa de email, adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

5. Dispoziții finale

Condiția beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.bestinsurance.ro este acceptarea hotărârilor prezentelor Termeni și condiții.

AI O ÎNTREBARE?
Obține un răspuns