Asigurări de locuință

Asigurările de locuință sunt de 2 feluri: asigurări obligatorii și asigurări facultative.

Asigurările obligatorii prin lege acoperă daunele provocate locuințelor de alunecările de teren, cutremure și inundații. Nu sunt acoperite daunele provocate anexelor, dependințelor, dotărilor și utilităților care nu sunt legate structural de locuință. De asemenea nu sunt asigurate nici bunurile.

În funcție de tipul locuinței asigurate, polița PAD poate avea următoarele caracteristici:

  • Locuință TIP A, având o sumă asigurată de 20.000 euro și o primă de asigurare de 20 euro/an
  • Locuință TIP B, având o sumă asigurată de 10.000 euro și o primă de asigurare de 10 euro/an.

Locuință de tip A: construcţia cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

Locuință de tip B: construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic,

Polița de asigurare PAD este obligatorie. În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiează, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței costituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Asigurările facultative acoperă daunele provocate locuințelor sau conținutului acestora pentru o serie de riscuri cum ar fi: incendiu, furt, vandalism, explozii, apă de conductă, refulare, răspundere civilă și permit recuperarea integral a sumelor necesare acoperirii pagubelor.
O asigurare facultativă de locuință se poate încheia doar dacă există și o poliță de asigurare obligatorie valabilă.

Construcțiile aflate în zone cu risc seismic crescut, cele expertizate tehnic sau cele din regiuni expuse alunecărilor de teren nu pot fi preluate în asigurare.

Locuințele se asigură la valoarea lor reală. Primele de asigurare au valori de până la 0,2% din suma asigurată. Prima de asigurare depinde de zona în care se află locuința, de tipul acesteia, anul construcției, suprafața, calitatea materialelor de contrucție folosite și valoarea bunurilor incluse în asigurare.

AI O ÎNTREBARE?
Obține un răspuns