Politica de confidențialitate

Acest website aparține BEST INSURANCE GODIN SRL. Politica de confidențialitate definește modul în care acest website colectează, utilizează și vă stochează datele personale atunci când accesați sau interacționați cu site-ul bestinsurance.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm și stocăm pot varia în funcție de modul în care ați interacționat cu bestinsurance.ro, serviciile la care subscrieți și de produsele pe care le-ați comandat.

Serviciile sunt prestate de societatea BEST INSURANCE GODIN SRL autorizată să încheie polițe de asigurare cu societățile de asigurare menționate pe site în baza Contractului de asistent în brokeraj – partener premium încheiat cu S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER ( MIB ) S.A.

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, aplicabil din data de 25 mai 2018, MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) S.A., cu sediul în Mun. BUCUREȘTI, Sector 5, Splaiul Independenței, nr. 111, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5065/1997, CUI: 9557790, cod RBK-096, vă informează că prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți, beneficiari sau potențiali beneficiari declarați ai contractului de asigurare.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrării.

Scopurile prelucrării: identificarea clientului; propunerea de cotații de primă pentru riscurile identificate și/sau solicitate de client; propunerea de contracte și condiții de asigurare colectate de la asigurători; emitere sau reînoire poliță (după caz); transmitere a contractului (lor) de asigurare; încasări asociate contractelor de asigurare; activități de marketing; îndeplinirea unor obligații legale;

Temeiurile legale al prelucrării: (1) consimțământ privind datele necesare activității de marketing (2) executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea acestuia (3) îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică în asigurări, legislația privind spălarea banilor și combaterea actelor de terorism).

Categoriile de destinatari și împuterniciți: MIB ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciți, următoarelor categorii de destinatari: societăți de asigurare/reasigurare, precum și altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (furnizori de servicii IT, băncile unde avem conturi deschise, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatură, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal colectate de MIB vor fi păstrate cum urmează: Pentru asigurări generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertării; Pentru asigurare de viață, pe o perioada de 180 zile de la data ofertării, cu excepția cazului în care am fost informați de asigurător că s-a produs un risc asigurat. Daca în acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu există un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal în scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale păstrate ca fiind parte a unui contract de asigurare executat, datele se vor stoca și arhiva conform legislației (legea arhivării, legislația primară și secundară din asigurări, legislația fiscală, și cea contabilă). Pentru garanțiile prin consimțământ durata de stocare și arhivare este atâta timp cât acesta este în vigoare.

Prelucrare date personale în scop de marketing direct: În măsura în care ați fost de acord prin consimțământ, MIB și/sau partenerii săi prelucrează datele în scop de marketing direct: newsletter (buletine informative), individualizare a mesajului, analiză sau profilare, oferte comerciale sau campanii promoționale.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale: dreptul la informare (aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveți dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare, și vă este permis să cunoasteți, și să verificați legalitatea prelucrării); dreptul la rectificare (dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către Dvs de informații suplimentare); dreptul la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat” = în situațiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageți consimțământul, sau în cazul în care se constată că Datele au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea Datelor); dreptul de a retrage consimțământul (dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicita ca Datele să fie transmise altui operator); dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării Datelor, în anumite situații reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea Datelor, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dvs. vă opuneți ștergerii Datelor. În aceste situații, cu excepția stocării, Datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opoziție (dreptul să vă opuneți la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice, inclusiv profilarea, marketingul direct și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, (inclusiv crearea de profiluri, cu excepția polițelor care produc efecte juridice care privesc persoana vizată, sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale, aveți dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de e-mail: office@bestinsurance.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele legal va fi cel informat pentru copilul minor.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.

Newsletter

Se colectează următoarea informație: adresa de e-mail;

Această informație este folosită exclusiv pentru a vă expedia un mesaj pe email atunci când postăm cel puțin un articol în secțiunea Blog;

Această informație este salvată pe unul din serverele MailChimp;

Această informație poate fi ștearsă de către dvs, fără a fi necesar consimțământul nostru, prin apăsarea butonului de dezabonare afișat în partea de jos a fiecărui mesaj Newsletter primit din partea noastră.

Email

Se colectează următoarele informații: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon;

Aceste informații sunt folosite exclusiv pentru a vă contacta în vederea soluționării în cel mai scurt timp a solicitării transmise;

Aceste informații sunt șterse imediat după soluționarea solicitării primite din partea dvs.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Modificările vor fi afișate pe site printr-un mesaj specific și detaliat în această pagină.

AI O ÎNTREBARE?
Obține un răspuns